Možno nová tradícia - Vodra Juniáles 2022

Nakoľko sme už druhý rok kvôli Covid obmedzeniam neorganizovali tradičný Valentínsky Vodra ples, tak sme si spravili náhradné príjemné posedenie s výbornou partiou.